Ten tekst jest bardzo konkretny. Z jego wykorzystaniem w ciągu kilku minut sprawdzisz czy możesz uzyskać 60 tys. z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw ?

Natomiast jeżeli zamiast tekstu wolisz wideo, zapraszam Cię do obejrzenia fragmentu szkolenia Jak w 2019 roku będąc w ZUS uzyskać 60 tys. z Restrukturyzacji małych gospodarstw, w którym opowiadam o podstawowych wymogach w programie.

Warunek – 1

Posiadasz gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 hektara użytków rolnych lub posiadasz nieruchomość służącą do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolniczej.

Ważne, żebyś to Ty składał wniosek o dopłaty obszarowe. Dość często mamy w biurze do czynienia z sytuacją, w której, ktoś inny pobiera dopłaty do ziemi. W takiej sytuacji ARiMR potraktuje osobę, która składa wniosek obszarowy jako prawowitego użytkownika gruntu (na podstawie ustnej umowy użyczenia gruntu).

Warunek – 2

Wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa w 2019 roku wynosi nie więcej niż 13 tysięcy euro.

Na wielkość ekonomiczną Twojego gospodarstwa składają się wszystkie uprawy i wszystkie zwierzęta jakie posiadasz w 2019 roku. Współczynnik ten nie może przekroczyć 13 tys. euro. Żeby to sprawdzić należy wejść na stronę www.kalkulator-so.pl i wprowadzić całą swoją produkcję.

Przykład – Rolnik X prowadzi gospodarstw składające się z 3 ha sadu jabłoniowego. Każdy hektar sadu jabłoniowego ma wartość 3370 euro. W związku z tym Wielkość ekonomiczna przykładowego gospodarstw wyniesie 10.110 euro (3ha x 3370 euro)

Warunek – 3

25% dochodu lub przychodu pochodzi z działalności rolniczej.

Od 2019 roku możesz złożyć wniosek bez względu na to czy jesteś ubezpieczony w KRUS czy w ZUS. To nie ma znaczenia. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25% całości Twoich dochodów lub przychodów. Jeżeli chcesz sprawdzić jaka część dochodu lub przychodu w Twoim przypadku pochodzi z działalności rolniczej odsyłam do artykułu Jak obliczyć przychód i dochód w Restrukturyzacji małych gospodarstw ?

Warunek – 4

W dniu złożenia wniosku jesteś pełnoletni i jesteś obywatelem Unii Europejskiej.

Warunek – 5

Nie korzystałeś z następujących programów PROW 2007-2013:

  • Ułatwianie startu młodym rolnikom;
  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej za pośrednictwem LGD

Warunek – 6

Nie korzystałeś z następujących programów PROW 2014-2020:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
  • Premie dla młodych rolników.

Co ważne. Wykluczenie jest na osobę, a nie na gospodarstwo. Możliwa więc jest sytuacja, w której Ty korzystasz z Restrukturyzacja małych gospodarstw, a Twoja małżonka z Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Idąc dalej. Możliwa jest również inna sytuacja, w której łączysz Restrukturyzację małych gospodarstw z programem Modernizacja gospodarstw rolnych. W takiej sytuacji musisz pamiętać, że Twoja dotacja z modernizacji będzie pomniejszona o kwotę premii z Restrukturyzacji. Czyli np. nie 200 a 140 tys. dotacji w kolejnym naborze.

Warunek – 7

Twój wniosek uzyska minimum 7 punktów na liście rankingowej. A jeżeli składasz go w ramach wydzielonego naboru dla rolników, którzy zaprzestali produkcji trzody chlewnej w związku z ASF, twój wniosek uzyska minimum 8 punktów.

Punkty możesz uzyskać za dwa rodzaje kryteriów. Takie na które nie masz wpływ lub za takie na które wpływ masz. Te drugie wiążą się z przyjęciem na siebie kilkuletnich zobowiązań. Dlatego swoje zobowiązania w kontekście punktów trzeba bardzo dokładnie przemyśleć. Dokładny opis tego za co i ile punktów możesz uzyskać znajdziesz w artykule Punktacja w programie Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Podsumowując. Jeżeli spełniasz powyższe 7 wymogów to możesz sobie pogratulować – kwalifikujesz się do programu Restrukturyzacja małych gospodarstw. Teraz musisz sobie odpowiedzieć na znacznie trudniejsze pytanie – Czy na pewno chcę z tego programu korzystać ?

Program Restrukturyzacja małych gospodarstw to nie zapomoga w kwocie 60 tys, która należy się wszystkim, którzy spełniają wymogi. To zobowiązanie do dokonania w poważnych zmian w gospodarstwie. Więcej przeczytasz o tym w artykule 4 podstawowe zobowiązania w programie Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Jeżeli już teraz jesteś przekonany do korzystania z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw, zapraszam Cię do pobrania Listy załączników, które są niezbędne do poprawnego przygotowania wniosku i biznes planu.

A jeżeli chcesz poznać inne osoby, które korzystają z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw, zachęcam Cię do dołączenia do grupy dyskusyjnej jaką prowadzimy na facebooku