Doradztwo Online

Hej,

Jeżeli potrzebujesz pomocy doradczej związanej z pozyskiwaniem dotacji, to świetnie trafiłeś.

Swoją firmę (MANAGER PROJECT) budowałem przez ostatnie 14 lat. W tym czasie powstał świetny zespół doradców. Każdy doradca posiada kilkuletni staż pracy i doświadczenie poparte dziesiątkami przygotowanych wniosków. Dzięki temu możesz liczyć na profesjonalną pomoc.

Twoje miejsce zamieszkania nie ma dla nas żadnego znaczenia – Nasi doradcy pomagają pozyskiwać dotacje klientom z całego kraju. Obsługa odbywa się w sposób zdalny – kontaktujemy się przez e-mail, telefon, a dokumentacje dostarcza Ci kurier.

Zapraszam Cię do zapoznania się z naszą ofertą..

Modernizacja gospodarstw rolnych


Program w ramach, którego możesz uzyskać 200 tys. dotacji przy zwrocie na poziomie 50 lub 60% na inwestycje w gospodarstwie (w przypadku budynków inwentarskich może to być nawet 900 tys.);

Zakres obsługi:

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 1.360 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2016 r. – 267 przygotowanych wniosków, nabór 2018 r. – 159 przygotowanych wniosków.

Zasięg działania: cały kraj.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Restrukturyzacja małych gospodarstw 

Program w ramach, którego można uzyskać bezzwrotne 60 tys. na inwestycje w małym gospodarstwie;

Zakres obsługi:

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie zmiany do biznes planu w okresie obowiązywania umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;
 • Przygotowanie wniosku o płatność.

Nasze wynagrodzenie: 2 x 780 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2017 r. – 112 przygotowanych wniosków; Nabór 2018 r. – 38 przygotowanych wniosków.

Zasięg działania: cały kraj.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inwestycje na obszarach NATURA 2000

Program w ramach, którego możesz uzyskać do 500 tys. dotacji na inwestycje w gospodarstwie, które przyczynią się do utrzymania trwałych użytków zielonych;

Zakres obsługi:

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 1.900 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2017 r. – 7 przygotowanych wniosków

Zasięg działania: cały kraj.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Program w ramach którego możesz uzyskać do 300 tys. dotacji przy zwrocie na poziomie 80%, na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa;

Zakres obsługi:

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 950 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2017 r. – 26 przygotowanych wniosków

Zasięg działania: MAZOWIECKIE.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Premia dla młodych rolników

Program w ramach którego możesz uzyskać bezzwrotne 100 tys. na urządzenie nowego gospodarstwa;

Zakres usługi:

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie zmiany do biznes planu w okresie obowiązywania umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;
 • Przygotowanie wniosku o płatność.

Nasze wynagrodzenie: 2 x 780 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2017 r. – 112 przygotowanych wniosków, Nabór 2018 r. – 44 przygotowane wnioski.

Zasięg działania: cały kraj.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej


Program w ramach, którego możesz uzyskać bezzwrotne 250 tys. na uruchomienie nowej firmy.

Zakres usługi:

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie zmiany do biznes planu w okresie obowiązywania umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;
 • Przygotowanie wniosku o płatność.

Nasze wynagrodzenie: 2 x 1.430 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2017 r. – 43 przygotowane wnioski; Nabór 2018 r. – 101 przygotowanych wniosków.

Zasięg działania: cały kraj.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Program w ramach, którego możesz uzyskać 500 tys. zł dotacji na uruchomienie małego przetwórstwa – jeżeli zobowiążesz się założyć działalność gospodarczą lub 100 tys. dotacji jeżeli przetwórstwo będzie prowadzone w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Zakres usługi:

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 4.500 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: –

Zasięg działania: MAZOWIECKIE, ŁÓDZKIE, LUBELSKIE

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LGD – Premia na uruchomienie firmy

Program w ramach, którego możesz uzyskać bezzwrotne premię (od 50 do 100 tys.) na uruchomienie nowej firmy.

Zakres usługi:

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o zmianę założeń biznes planu
 • Przygotowanie wniosku o płatność I raty.
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 1.430 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: 8 przygotowanych dokumentacji.

Zasięg działania: cały kraj.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LGD – Rozwój przedsiębiorczości

Program w ramach, którego możesz uzyskać do 300 tys. dotacji, przy zwrocie na poziomie 70%  na inwestycje związane z rozwojem firmy. Warunkiem skorzystania z programu jest zobowiązanie do stworzenia minimum 1 miejsca pracy.

Zakres usługi:

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 1.900 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: 15 przygotowanych dokumentacji.

Zasięg działania: cały kraj.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usługi rolnicze

Program w ramach, którego możesz uzyskać do 500 tys. dotacji przy zwrocie na poziomie 50% na rozwój firmy zajmującej się świadczeniem usług produkcyjnych na rzecz rolników.

Zakres usługi:

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 3.000 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: 5

Zasięg działania: cały kraj.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozostałe usługi

 • Dopłaty bezpośrednie;
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa;
 • „Przetargi” na portalu ogłoszeń ARiMR;
 • Wnioski o płatność;
 • Ubezpieczenie od gradu + reprezentowanie klienta w procesie likwidacji szkody – Dzięki współpracy z Brokerem ubezpieczeniowym Danielem Borowskim jako jedyni jesteśmy wstanie zaoferować sprzedaż polisy, która jednocześnie obejmuje reprezentowanie klienta w procesie likwidacji szkody;
 • Kredyt pod dotacje – Dzięki współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Warce jesteśmy wstanie pomóc każdemu klientowi w sfinansowaniu inwestycji realizowanej z wykorzystaniem dotacji UE;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Od czego zacząć współpracę ?

Współpracę z klientem zawsze rozpoczynamy od konsultacji, w ramach, której z reguły ustalamy następujące kwestie:

 1. Analiza możliwości skorzystania z programu – w pierwszej kolejności musimy bardzo dokładnie sprawdzić i upewnić się, że na 100% możesz skorzystać z programu.
 2. Optymalizacja punktowa – krok drugi to analiza Twojej sytuacji punktowej, a dokładnie tego czy osiągniesz wymagane minimum i rozmowa o tym jak maksymalnie podkręcić Twój wynik.
 3. Decyzja czy warto korzystać z programu – to nic innego jak rozmowa, podczas, której poznajemy Twoją sytuację, Twoje cele i pomagamy Ci rozważyć wszystkie za i przeciw przed decyzją o korzystaniu z programu.
 4. Początek współpracy – wydanie listy zawierającej listę załączników, które są niezbędne do prawidłowego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Przeprowadzenie wywiadu w celu pozyskania niezbędnych informacji do wniosku. Umówienie się na kolejną wizytę.

Konsultację przeprowadzamy na dwa sposoby:

 1. Rozmowa w biurze (po wcześniejszym umówieniu spotkania) – opcja darmowa
 2. Zdalnie (rozmowa telefoniczna i korespondencja e-mail) – opcja za wynagrodzeniem (po podjęciu dalszej współpracy, kwota wynagrodzenia za konsultację pomniejsza wynagrodzenie za obsługę doradczą programu)

Konsultacje przeprowadzamy wyłącznie w czasie pracy biura (poniedziałek, środa i piątek w godz. 8:30 – 16:00). Aby umówić się na konsultację, zadzwoń pod numer 884-744-000 lub zapisz się z wykorzystaniem poniższego systemu do rezerwacji:

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego konsultacja zdalna jest płatna ?

W ostatnich kilku latach przeprowadziliśmy ponad tysiąc darmowych konsultacji podczas, których udzielaliśmy porad i rozwiązywaliśmy problemy naszych klientów. Każda konsultacja to około godzina pracy naszego doradcy.  Niestety nie każda porada przekłada się na późniejsze zlecenie. Dlatego postanowiliśmy, że konsultacje zdalne będą płatne. Jeżeli zdecydujesz się na powierzenie naszej firmie opracowania wniosku, wówczas koszt konsultacji zostanie odliczony od finalnego wynagrodzenia.

Konsultacje w biurze pozostają bezpłatne. Wymagamy tylko zarezerwowania terminu.

Jak dokładnie wygląda konsultacja zdalna ?

Pierwszym krokiem jest dokonanie rezerwacji. W tym celu wybierasz rodzaj konsultacji, termin i doradcę. W trakcie rezerwacji podajesz swój adres e-mail i numer telefonu. Nasz doradca skontaktuje się z tobą telefonicznie w wyznaczonym przez Ciebie terminie. Jeżeli okaże się to niezbędne rozmowa telefoniczna zostanie rozszerzona o korespondencję e-mail (przesłanie dokumentów, odpowiedzi na dodatkowe pytania, lista załączników do przygotowania wniosku).

Czy koszt konsultacji zdalnej pomniejsza wynagrodzenie za przygotowanie wniosku ?

Tak. W przypadku podjęcia z naszym biurem dalszej współpracy polegającej na opracowaniu wniosku o przyznanie pomocy, koszt konsultacji pomniejszy wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy.

Czy rezerwacja może być odwołana ?

Tak. Rezerwację można odwołać najpóźniej 3 godziny przed jej rozpoczęciem. Rezerwację można odwołać samodzielnie lub poprzez sekretariat — tel. 884-744-000.

Close