Ministerstwo Rolnictwa zmieniło zasady przyznawania pomocy z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw. Tym razem z wnioskiem o przyznanie pomocy może złożyć również osoba ubezpieczona w ZUS. Ale pod jednym warunkiem. Przychód lub dochód z gospodarstwa musi stanowić minimum 25% całości przychodu lub dochodu.

W tym artykule odpowiem na pytanie jak obliczyć przychód i dochód w gospodarstwie rolnym.

Jeżeli zamiast tekstu wolisz wideo poniżej znajdziesz fragment webinaru odnoszący się do tego tematu.

Na samym dole artykułu zamieszczam kalkulator, który ułatwia obliczenia.

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego ?

Dochód z gospodarstwa obliczamy mnożąc hektary przeliczeniowe (widniejące na nakazie podatkowym) przez wysokość przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym za poprzedni rok (ogłoszonego w poprzednim roku przez GUS). Dla naboru planowanego w 2019 roku wskaźnik ten będzie wynosił 3399 zł.

Zatem aby obliczyć dochód w swoim gospodarstwie musisz przemnożyć 3399 zł przez ilość hektarów przeliczeniowych widniejącą na Twoim nakazie podatkowym. Kiedy otrzymasz wynik, pozostaje Ci sprawdzić czy stanowi on co najmniej 25% całości Twoich dochodów.

Jeżeli zdecydujesz się sięgnąć po 60 tys., wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy będziesz musiał dostarczyć zaświadczenie z gminy określające ilość posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości Twoich dochodów.

Przykład:

Załóżmy, że o pomoc będzie się ubiegał rolnik ubezpieczony w ZUS z tytułu umowy o pracę. Jego gospodarstwo ma powierzchnię 5,2 ha przeliczeniowego. W poprzednim roku kalendarzowym z tytułu wynagrodzenia zarobił 42.000 zł.

Dochód z gospodarstwa = hektary przeliczeniowe x standardowy współczynnik określony przez GUS

5,2 ha x 3399 zł = 17.674,80 zł

Całość dochodu = dochód z gospodarstwa rolnego + pozostały dochód

17.674,80 +42.000,00 = 59.674,80 zł

Procent dochodu z gospodarstwa = (dochód z gospodarstwa rolnego / całość dochodu) x 100

(17.674,80 / 59.674,80) x 100 = 29,62 %

W podanym przykładzie dochód z gospodarstwa przekroczył wymagane 25%. Oczywiście taki wynik daje możliwość zdobycia premii z Restrukturyzacji małych gospodarstw.

Jak obliczyć przychód z gospodarstwa rolnego ?

Jeżeli okaże się, że posiadasz skromną ilość hektarów przeliczeniowych. A to przekłada się na dochód poniżej 25% to pozostaje Ci sprawdzić przychód. Na szczęście rozporządzenie określa, że wymóg minimum 25% dotyczy dochodu lub przychodu.

Do sprawdzenia przychodu będziesz potrzebował poznać wielkość ekonomiczną Twojego gospodarstwa. Na tzw. WEG składają się wszystkie uprawy i zwierzęta jakie posiadasz w gospodarstwie. Aby sprawdzić swój WEG musisz wejść na stronę www.kalkulator-so.pl i wprowadzić produkcję z całego gospodarstwa.

Po obliczeniu otrzymasz wynik WEG wyrażony w euro. Kolejny krok, to przemnożenie otrzymanego wyniku przez  4,2774 (kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny). Wynik ten będzie stanowił przychód Twojego gospodarstwa.

Twoim ostatnim zadaniem jest sprawdzenie czy Twój przychód jest większy niż 25% całości osiąganych przychodów (działalność rolnicza i działalność pozarolnicza).

Przykład:

Załóżmy, że o pomoc będzie się ubiegał rolnik ubezpieczony w ZUS z tytułu umowy o pracę. Jego gospodarstwo ma powierzchni 5,2 ha przeliczeniowe, na których znajduje się 3 ha jabłoni i 20 pni pszczelich. W poprzednim roku kalendarzowym z tytułu wynagrodzenia zarobił 42.000 zł.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa = wszystkie uprawy i zwierzęta x standardowe współczynniki.

3 ha sadu jabłoniowego x 3370 euro = 10.110 euro

20 pni pszczelich x 82,92 euro = 1.658,40 euro

Razem = 11.768,40 euro (10.110 euro + 1.658,40 euro)

Przychód z gospodarstwa = Wielkość ekonomiczna gospodarstwa x kurs euro

11.768,40 euro x 4,2774 = 50.338,15 zł

Całość przychodu = przychód z rolnictwa + pozostały przychód.

50.338,15 + 42.000,00 = 92.338,15 zł

Procent przychodu z gospodarstwa = (przychód z gospodarstwa rolnego / całość przychodu) x 100

(50.338,15 / 92.338,15) x 100 = 54,51%

Jeżeli chcesz samodzielnie sprawdzić czy twój dochód lub przychód z gospodarstwa rolnego stanowi minimum 25% całości przychodu lub dochodu – Zapraszam do pobrania darmowego kalkulatora.

A jeżeli masz pytania, lub chcesz poznać inne osoby, które korzystają z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw zapraszam do grupy dyskusyjnej poświęconej programowi jaką wspólnie prowadzimy na facebooku.