Na przełomie marca i kwietnia 2020 roku planowany jest nowy nabór wniosków z programu Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D.

Standardowy poziom zwrotu w programie wynosi 50%, a w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych może to być nawet 60%.

Z kolei limit pomocy na jedno gospodarstwo to 200 tys. dotacji. Chyba, że realizujemy inwestycję polegającą na budowie budynków inwentarskich lub magazynów paszowych – w takiej sytuacji możemy uzyskać nawet 500 tys. dofinansowania.

W materiale znajdziesz komplet informacji na temat przyznawania i rozliczania pomocy z programu Modernizacja gospodarstw rolnych. W szczególności:

  • Podstawowe informacje na temat programu;
  • 12 wymogów jakie trzeba spełnić aby uzyskać pomoc;
  • Punktacja w programie;
  • Procedura uzyskania i rozliczenia pomocy;

Lista załączników – Modernizacja gospodarstw rolnych