Dopiero co zakończył się przyjmowanie wniosków, a już robione są przymiarki pod nowy nabór z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (czerwiec 2020 rok). Niezależnie od tego czy złożyłeś wniosek w 2019 r., czy dopiero podchodzisz pod nowy nabór w programie zostaną wprowadzone istotne zmiany, z którymi warto się zapoznać. W artykule postaram się również ocenić sytuację w zakresie aktualnego wykorzystania środków.

Na początku kilka słów o programie. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej to program w ramach PROW 2014-2020, który daje możliwość zdobycia bezzwrotnych środków na założenie nowej firmy lub na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę znajdującą się na tzw. podwójnym KRUS.

W zależności od tego ile chcesz stworzyć miejsc pracy do wzięcia jest bezzwrotne premia wynosząca:

 • 150 tys – tylko samozatrudnienie;
 • 200 tys – samozatrudnienie + 1 etat
 • 250 tys – samozatrudnienie + 2 etaty.

Do tej pory odbyły się trzy nabory wniosków. Statystyki programu przedstawiają się w następujący sposób:

 • 11.903 – tyle łącznie złożono do tej pory wniosków;
 • 151,58% – taki limit wykorzystują złożone wnioski;
 • 2.198 – tyle wydano decyzji o przyznaniu pomocy;
 • 15,01% – taki limit wykorzystano biorąc pod uwagę wydane decyzje;
 • 9,33% – tyle środków dotychczas wypłacono (w zdecydowanej większości są to pierwsze raty płatności).

Jak widzisz liczba złożonych wniosków znacząco przekracza dostępny limit dostępnych środków (151,58%). W związku z tym powstają zasadnicze pytanie – Czy dla wszystkich złożonych wniosków wystarczy środków i czy nabór planowany na 2020 rok rzeczywiście się odbędzie ?

Według mojej subiektywnej opinii dla wszystkich województw poza mazowieckim wystarczy środków i kolejny nabór się odbędzie. Co do mazowieckiego nie mam takiego przekonania (ponad 1100 złożonych wniosków)

Swoją opinię podpieram dotychczasowymi statystykami. Wynika z nich, że około 35% wniosków jest odrzucanych lub ludzie zwyczajnie sami z nich rezygnują. Dzieje się to na etapie rozpatrywania wniosku jak również już po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy.

Nie zmienia to jednak faktu, że w nowym naborze trzeba będzie bardzo się postarać aby załapać się na dofinansowanie, a przygotowanie wniosku wysoko-punktowanego będzie wręcz koniecznością.

Ok. Przejdźmy teraz do zmian w programie. Jeszcze raz przypominam, że dotyczą one jednocześnie wniosków złożonych w naborze z 2019 roku jak i tych, które będą zbierane w 2020 roku.

Udziały w Spółce z o. o. już nie wykluczają z możliwości uzyskania premii

Powiem tak. Nareszcie coś z tym zrobiono. Warunek wykluczający z możliwości uzyskania pomocy osoby posiadające udział w spółkach z o .o. był kłopotliwy zarówno dla wnioskodawcy jak i dla samego urzędnika ARiMR. Powszechnie wiadomo, że w rejestrze KRS dostępnym w internecie ujawnia się tylko wspólników, posiadających 10% i więcej udziałów. Zatem jeżeli ktoś posiadał tylko jeden udział to urzędnik ARiMR w zasadzie nie miał szans sprawdzić czy warunek jest spełniony. Z drugiej strony przed każdym naborem cała rzesza nieszczęśników w pozbywała się w pośpiechu swoich udziałów przepisując je najczęściej na rodzinę.

Koszty muszą być racjonalne, a elementy biznes planu powinny być ze sobą spójne i zgodne

Na wstępie musimy zadać sobie pytanie – co oznacza badanie racjonalności kosztów ?

Po zmianach dokładniej sprawdzane będzie na ile planowana inwestycja przełoży się na założone efekty – czyli na produkty lub usługi. Zapis daje urzędnikowi możliwość odrzucenia wniosku w sytuacji jeżeli wnioskodawca nie wykaże w sposób wystarczający nie wykaże potrzeby poniesienia określonego kosztu..

Z pewnością szczególną uwagą zostaną objęte inwestycje polegające na zakupie samochodów osobowych czy ciągników rolniczych. W przypadku tego typu inwestycji najczęściej pada podejrzenie o przydatność inwestycji w kontekście planowanego biznesu.

Do tej pory wystarczające było wykazanie przydatności maszyn w kontekście planowanych usług bądź produktów. Teraz trzeba będzie znacznie bardziej się postarać. W myśl nowych przepisów planowana inwestycja powinna być:

 • celowa – czyli inwestycja musi być bezpośrednio powiązana z planowaną do utworzenia firmą;
 • oszczędna – czyli kupujemy sprzęt, który zapewnia najlepszy stosunek jakości do ceny w stosunku do potrzeb firmy.
 • wykonana a zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów – czyli wykazujemy, że w tych pieniądzach nie da się kupić nic lepszego.
 • optymalna w stosunku do założonych celów – czyli uzasadniamy, że żadne rozwiązanie alternatywne lub inny rodzaj tej samej inwestycji nie będzie lepszym rozwiązaniem w danej sytuacji.

Przykład – Jeżeli tworzymy firmę, która będzie prowadziła sprzedaż detaliczną (np. sklep spożywczy). A naszą inwestycję stanowi zakup samochodu dostawczego. Wówczas musimy zwrócić uwagę Przede wszystkim na celowość i oszczędność.

Celowość – czyli musimy wykazać, że potrzebujemy ten konkretny samochód. Po pierwsze musi pokazać, że nie dysponujemy żadnym innym samochodem, który moglibyśmy wykorzystać w planowanej działalności gospodarczej. Po drugie musi wykazać, że zakup nowego samochodu jest uzasadniony w kontekście potrzeb nowej firmy. Czyli udzielamy odpowiedzi na pytanie co będziemy tym samochodem przewozili ? Jakie trasy będziemy pokonywali ? Jakie wyposażenie powinien posiadać planowany do zakupu samochód ? Dobrze było by również pokazać, że rozwiązania alternatywne są gorsze w tej sytuacji dla naszego biznesu (np. usługi transportowe).

Oszczędność – musimy pokazać, że planowany do zakupu model samochodu jest najlepszym możliwym wyborem. Tutaj bierzemy pod uwagę parametry pojazdu, takie jak zużycie paliwa, ładowność, jego wyposażenie dodatkowe i przede wszystkim cenę zakupu.

Pójdźmy dalej – co oznacza, że biznes plan powinien być ze sobą spójny i zgodny ?

Najprościej będzie mi to wyjaśnić trzymając się przedstawionego wcześniej przykładu. Jeżeli planujemy zakup samochodu, to powinniśmy uwzględnić koszty paliwa, koszty ubezpieczenia OC i AC. Jeżeli będziemy poruszali się samochodem na dłuższych trasach to powinniśmy policzyć również opłaty za drogi płatne. Opłaty za parkowanie itd.. Krótko mówią musimy pomyśleć o wszystkim co wiąże się z realizowaną inwestycją i z planowanym biznesem. Oczywiście musi to mieć swoje odzwierciedlenie w tekście biznes planu i w tabelach finansowych.

Po złożeniu wniosku nie będzie można zwiększyć kwoty premii

Jak wiadomo w ramach programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej możemy uzyskać:

 • 150 tys – w przypadku samozatrudnienia;
 • 200 tys – samozatrudnienie + 1 etat;
 • 250 tys – samozatrudnienie + 2 etaty.

Obecne przepisy nie zabraniają zwiększenia kwoty pomocy do 200 lub 250 tys w trakcie rozpatrywania wniosku. Taka sytuacja powoduje, że ARiMR do dnia wydania decyzji nie ma jasności jakimi środkami dysponuje. Dlatego wprowadzono zapis, który uniemożliwia zwiększanie kwoty pomocy.

Będą dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy

Jedna lista dla województwa mazowieckiego. Druga łączna dla wszystkich pozostałych województw. Dzięki takiemu rozwiązaniu znajdą się środki na sfinansowanie projektów w województwach gdzie wniosków jest znacznie ponad limit (choć nie ma gwarancji, że rzeczywiście tak będzie).

Wprowadzono sankcję za niewypełnienie obowiązku informacyjnego

Dla jasności. W projektach, których wysokość wsparcia przekracza 50 tys. euro, wymagane jest umieszczenie przynajmniej jednego plakatu o formacie A3 lub tablicy informacyjnej.

Sankcja za niewykonanie tego obowiązku wynosi 1% pierwszej raty pomocy.

Wprowadzono możliwość zmniejszenia kwoty premii po decyzji

Korzystanie z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej wiąże się z koniecznością tworzenia miejsc pracy:

 • 150 tys – samozatrudnienie;
 • 200 tys – samozatrudnienie + 1 etat;
 • 250 tys – samozatrudnienie + 2 etaty;

Dodatkowe miejsca pracy należy utrzymać przez okres 2 lat od dnia wypłaty II raty pomocy. Dla wielu osób takie zobowiązanie na etapie tworzenia biznes planu to spore ryzyko.

Nikt nie wie czy biznes na pewno wypali, a pensja pracownika wraz z narzutami to konkretne pieniądze, które trzeba będzie zapłacić. Dlatego w rozporządzeniu wprowadzono furtkę, która umożliwia zmniejszenie kwoty pomocy wraz z jednoczesną rezygnacją z zobowiązania do tworzenia miejsc pracy. Według mnie zmiana jak najbardziej na plus.

Podsumowując.

Jeżeli masz złożony wniosek o przyznanie pomocy z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej za 2019 rok, to warto rozważyć dokonanie zmian w biznes planie przed wejściem w nowych przepisów.

Zmiana może dotyczyć poprawy Twojej punktacji (ważne szczególnie w mazowieckim) lub zwiększenia kwoty pomocy do 200 lub 250 tys.

Po więcej informacji zapraszam na konsultację. Można ją samodzielnie zarezerwować na naszej stronie firmowej.

Zachęcam również do pobrania bezpłatnej checklisty, za pomocą której sprawdzisz czy kwalifikujesz się do programu oraz kalkulatora, który pomoże Ci w policzeniu kosztów ZUS.

Tradycyjnie zapraszam również do grupy dyskusyjnej poświęconej programowi prowadzonej na facebooku.