Konsultacja

Zakres usługi:

  • Analiza sytuacji;
  • Wybór programu;
  • Optymalizacja punktowa;
  • Sprawdzenie wymogów;
  • Wydanie listy załączników i ankiety do przygotowania wniosku;

Konsultacja w biurze – Usługa Bezpłatna

Konsultacja OnLine – płatne od 150 zł – w przypadku usług w zakresie kompleksowej obsługi programu, koszt konsultacji pomniejsza finalne wynagrodzenie.

Gwarancja: Zasady świadczenia usługi “Konsultacja OnLine” zostały przedstawione w Regulaminie.

Doświadczenie: W ciągu roku przeprowadzamy około 1200 konsultacji – około 30% stanowią konsultacje online.

Zasięg działania: cały kraj.

Konsultację możesz zarezerwować poniżej za pośrednictwem naszego systemu rezerwacyjnego.

Close