Kosztorys inwestorski pod ARiMR

Przedmiotem usługi jest przygotowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnego z wytycznymi ARiMR.

Dokument przygotowujemy w jednym z dwóch wariantów:

 1. UPROSZCZONY – jeżeli robocizna i materiały będą fakturowane łącznie jako elementy scalone (polecane rozwiązanie);
 2. SZCZEGÓŁOWY – jeżeli planujesz odrębnie kupować materiały budowlane i robociznę.

Kosztorys inwestorski przygotowujemy dla takich programów jak:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 • Premie dla młodych rolników;
 • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;

Zakres obsługi

 1. Analiza możliwości realizacji inwestycji budowlanej w ramach premii/dotacji,
 2. Analiza zasadności rozliczenia premii/dotacji w ramach inwestycji budowlanej,
 3. Analiza przewidywanego sposobu realizacji inwestycji budowlanej,
 4. Analiza koniecznych do uzyskania zgód administracyjnych,
 5. Analiza dokumentacji budowlanej- posiadanej lub przewidywanej do wykonania,
 6. Analiza ewentualnych ofert od potencjalnych Wykonawców,
 7. Przygotowanie kompletnego kosztorysu zgodnego z wszystkimi ustaleniami z Klientem.

Doświadczenie

 • 6 lat doświadczenia w kosztorysowaniu,
 • 3 lata doświadczenia w przygotowywaniu kosztorysów pod ARiMR,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej. Możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy

Gwarancja

Ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.


Zakres Obsługi

Cały kraj – obsługa zdalna.

Dokumenty i informacje od przygotowania kosztorysu pozyskujemy poprzez e-mail i rozmowę telefoniczną. Sam kosztorys wysyłamy przesyłką kurierską.


Wynagrodzenie

od 500 zł (netto) w górę..

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania inwestycji i posiadanej dokumentacji (lub konieczności jej wykonania w przypadku braku).

Dolna granica – przy posiadaniu przez Klienta przedmiaru i gotowego projektu na inwestycje typu utwardzenie terenu, wymiana pokrycia dachowego, przy trudniejszych kosztorysach kwota odpowiednio większa.


Kto przygotowuje kosztorys ?


Jak zacząć współpracę ?

Współpracę zawsze zaczynamy od konsultacji (rozmowa przez telefon) podczas, której:

 • rozmawiamy o planowanej inwestycji budowlanej;
 • wycena kosztorysu inwestorskiego – po zapoznaniu się z dokumentami;
 • Koszt konsultacji pomniejsza finalne wynagrodzenie za przygotowanie kosztorysu;
 • Istnieje możliwość rozliczenia kosztu przygotowania kosztorysu w ramach przyznanego dofinansowania.

Close