Wniosek o płatność

Dotyczy następujących programów:

 • Modernizacja gosp. Rolnych
 • LGD Rozwój przedsiębiorczości;
 • LGD Uruchomienie firmy – II rata
 • Premia dla młodych rolników – II rata;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – II rata;
 • Premia na działalność pozarolniczą – II rata;

Zakres usługi:

 1. Analiza dokumentów rozliczeniowych;
 2. Przygotowanie wniosku o płatność;
 3. Przygotowanie sprawozdania;
 4. Przygotowanie aneksu do umowy lub zmiany do biznes planu;
 5. Poprawki / uzupełnienia / wyjaśnienia;
 6. Doradztwo w okresie obowiązywania umowy.

Nasze wynagrodzenie: 500 zł (+20 zł za każdą fakturę ponad 10 sztuk)

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Ponad 100 przygotowanych wniosków.

Zasięg działania: cały kraj.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online
Close