Zacznij tutaj

Hej,

Nazywam się Robert Sekuła i stworzyłem BIZNES ZA MIASTEM aby pomóc Ci w dwóch sprawach:

#1. Zakładanie i rozwój firm na wsi;

#2. Poprawa opłacalności produkcji rolnej;

…na tej stronie znajdziesz masę darmowych informacji i materiałów

Warunkiem dostępu do materiałów jest zapisanie się na mój newsletter, który regularnie czyta ponad 2000 osób – zero spamu, tylko informacje o nowych artykułach i zaproszenia na szkolenia online.

Lista Sprawdzająca

Lista sprawdzająca pomoże Ci znaleźć odpowiedź na jedno pytanie – Z czego mogę skorzystać ?

Z jej wykorzystaniem sprawdzisz możliwość uzyskania dotacji w ramach następujących programów PROW 2014-2020:

  1. Premie dla młodych rolników – Program w ramach którego możesz uzyskać bezzwrotne 150 tys. na urządzenie nowego gospodarstwa;
  2. Restrukturyzacja małych gospodarstw – Program w ramach, którego można uzyskać bezzwrotne 60 tys. na inwestycje w małym gospodarstwie;
  3. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – Program w ramach, którego możesz uzyskać bezzwrotne 250 tys. na uruchomienie nowej firmy.
  4. Modernizacja gospodarstw rolnych – Program w ramach, którego możesz uzyskać 200 tys. dotacji przy zwrocie na poziomie 50 lub 60% na inwestycje w gospodarstwie (w przypadku budynków inwentarskich może to być nawet 900 tys.);
  5. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000 – Program w ramach, którego możesz uzyskać do 500 tys. dotacji na inwestycje w gospodarstwie, które przyczynią się do utrzymania trwałych użytków zielonych;
  6. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – Program w ramach, którego możesz uzyskać 500 tys. zł dotacji na uruchomienie małego przetwórstwa – jeżeli zobowiążesz się założyć działalność gospodarczą lub 100 tys. dotacji jeżeli przetwórstwo będzie prowadzone w ramach rolniczego handlu detalicznego.
  7. LGD – pomoc na uruchomienie firmy – Program w ramach, którego możesz uzyskać bezzwrotne premię (od 50 do 100 tys.) na uruchomienie nowej firmy.
  8. LGD – pomoc na rozwój firmy – Program w ramach, którego możesz uzyskać do 300 tys. dotacji, przy zwrocie na poziomie 70%  na inwestycje związane z rozwojem firmy. Warunkiem skorzystania z programu jest zobowiązanie do stworzenia minimum 1 miejsca pracy.
  9. Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych – Program w ramach, którego możesz uzyskać do 500 tys. dotacji przy zwrocie na poziomie 50% na rozwój firmy zajmującej się świadczeniem usług produkcyjnych na rzecz rolników.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grupy Dyskusyjne

Dla naszych klientów stworzyliśmy kilka grup dyskusyjnych na facebooku. Jeżeli masz pytanie w sprawie konkretnego programu lub po prostu chcesz poznać opinię innych osób – dołącz do interesującej Cię grupy.

Kliknij aby dołączyć do grupy

Premia na rozpoczęci działalności pozarolniczej

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kliknij aby dołączyć do grupy

Premia dla młodych rolników 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kliknij aby dołączyć do grupy

Modernizacja gospodarstw rolnych

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kliknij aby dołączyć do grupy

Restrukturyzacja małych gospodarstw 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kliknij aby dołączyć do grupy

Ubezpieczenie od gradu

Close